Charakteristika

Citran isopropylnatý čiže izopropyl citrát je bezfarebná až biela, mastná alebo vosková látka bez zápachu.

Použitie

Citronan isopropylnatý, ako látka rozpustná v tukoch, viaže ióny kovov, ktoré katalyzujú samovoľnou oxidáciu tukov, a tým môže zabraňovať procesu žltnutia. Preto sa používa v rastlinných olejoch a margarínoch ako sekvestrant a antioxidant.

Výroba

Vyrába sa esterifikáciou kyseliny citrónovej s 2-propanolom a tak vzniká zmes citronan.

Nežiaduce účinky

Nie sú známe vedľajšie účinky, je považovaný za bezpečnú látku. Avšak počas metabolizmu môže vznikať toxický izopropyl alkohol. Pri tepelnom rozklade citronanu isopropylnatého sa uvoľňuje štipľavý a dráždivý dym.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) nie je povolené používať citrát isopropylnatý ako prídavnú látku do potravín. V USA je používanie povolené (GRAS látka).