E965 - Maltitol

Kategória

emulgátory sladidlá stabilizátory zvlhčujúce látky

Skóre škodlivosti

2

Charakteristika

Maltitol je sladidlo, stabilizátor, emulgátor a zvlhčovadlo v potravinách. Používa sa na nahradenie sacharózy. Jeho sladkosť dosahuje cca 75-90% sladkosti sacharózy, ale obsahuje polovičnú energiu. Stimuluje rast probiotických baktérií v tenkom čreve. Nespôsobuje kazenie zubov. Časť cukrového alkoholu sa nevstrebáva do krvi, ale je spracovaná fermentáciou až v hrubom čreve.

Použitie

Použitie látky je v žuvačkách, rôznych sladkostiach (hlavne v marcipáne a v nugáte), mrazených krémoch, býva súčasťou stolových sladidiel a podobne. Používa sa tiež v kozmetických výrobkoch alebo v tabaku.

Výroba

Látka sa vyrába hydrogenáciou maltózy, čo je cukor získaný zo škrobov.

Nežiaduce účinky

Látka sa vo väčšine literatúr považuje za bezpečnú. Požívaním veľkého množstva môže dôjsť k nadmernej plynatosti, nadúvaniu alebo môže mať preháňací efekt. Štúdie na potkanoch uvádzajú, že v nadobličkách prebehli po požívaní maltitolu isté zmeny. S tým súvisí aj pozorovateľný nárast vzniku zhubných aj nezhubných nádorov nadobličiek a prsných žliaz u samičích jedincov. Komisia pre posudzovanie rizík JECFA uviedla, že výskyt týchto nádorov nesúvisel s ich stravou v priebehu štúdie, do budúcnosti odporúča diskusiu a vykonanie ďalších štúdií.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) je používanie maltitolu v nevyhnutnom množstve v potravinách povolené. V USA je už látka povolená a zaradená do zoznamu látok GRAS (všeobecne uznávané ako bezpečné).