E513 - Kyselina sírová

Kategória

regulátory kyslosti

Skóre škodlivosti

2

Charakteristika

Bezfarebná až ľahko hnedá žieravá kvapalina olejovitej konzistencie. Pri manipulácii s touto kyselinou je nutná veľká opatrnosť.

Použitie

V potravinách pôsobí kyselina sírová ako okysľujúce látka. Používa sa pri výrobe potravinárskych prísad a napomáha pri spracovaní potravín, napríklad alkoholických nápojov a syrov, do ktorých sa pridáva v bezpečných množstvách. Kyselina sírová nachádza uplatnenie aj mimo potravinárstva - pri výrobe priemyselných hnojív, chemikálií, plastov, liečiv a farbív.

Výroba

Prebieha trojstupňovo, pričom na začiatku je oxid siričitý, v druhej fáze oxid sírový a výsledným produktom sama kyselina.

Nežiaduce účinky

Pri kontakte koncentrovanej kyseliny sírovej s pokožkou dochádza k závažnému poleptaniu, vdýchnutie jej výparov môže spôsobiť vážne poruchy dýchania a jej požitie môže byť až smrteľné. V množstvách pridávaných do potravín je to však bezpečná látka.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) je rovnako ako v USA povolená. Napr. v Austrálii je ale zakázaná.