(s kyselinou octovou, mliečnou, citrónovou, vínnou a acetylvínnou; zmesové estery mono a diglyceridov s kyselinou octovou a vínnou)

Charakteristika

Ide o širšie spektrum zlúčenín, ktorých skupenstvo sa pohybuje od čírych a nestálych kvapalín, cez biele či nažltlé a viskózne až k nahnedlým a svetlo hnedým; z hľadiska pevnejších látok potom tvoria žltkasté vosky až biele či svetložlté pevné látky.

Použitie

Všetky estery mastných kyselín sú emulgátory, ktoré zlepšujú vlastnosti potravín. Estery A (mono- a diglyceridy mastných kyselín s kyselinou octovou) sú obsiahnuté v stužených tukoch, v práškovej šľahačke a používajú sa na ošetrovanie mastných výrobkov a ovocia pred vzdušným kyslíkom.

Estery B (mono- a diglyceridy mastných kyselín s kyselinou mliečnou) sú využívané v sypkých zmesiach pre pečenie, v práškovej šľahačke a v pekárenských výrobkoch.

Estery C (mono- a diglyceridy mastných kyselín s kyselinou citrónovou) využíva pekárenský priemysel, sú obsiahnuté v potravinách s vysokým obsahom tuku, zabraňujú žltnutiu potravín a pôsobia ako antioxidanty.

Estery D (mono- a diglyceridy mastných kyselín s kyselinou vínová) sú ako emulgátory využívané veľmi zriedka.

Estery E (mono- a diglyceridy mastných kyselín s kyselinou mono- a diacetylvínnou) aj estery F (zmesných esterov mono- a digylceridov mastných kyselín s kyselinami octovou a vínnou) sa tiež využíva v pekárstve - na spevnenie chlebového cesta a ďalších výrobkov. Estery E sa navyše pridávajú do tukov a olejov, aby znížili ich prskavosť pri zahriatí.

Výroba

Všetky sa pripravujú čiastočnou esterifikáciou glycerolu niektorými prírodnými mastnými kyselinami a látkami špecifickými pre vznik požadovaného esteru (napr. kyselinou mliečnou, octovou, citrónovou, vínnou či acetylvínnou).

Nežiaduce účinky

Estery prechádzajú obvyklou látkovou výmenou, s výnimkou esterov typu E, ktoré sa v tele nevstrebávajú úplne. Iné nežiaduce účinky estery nemajú a sú považované za bezpečné látky.

Doplňujúce informácie

Niektoré estery mastných kyselín sa nachádzajú v toaletných prípravkoch a detergentoch. V SR (celej EÚ) je povolené pridávanie týchto látok v nevyhnutnom množstve do väčšiny potravín. V detskej výžive je povolené používať tieto látky v obmedzenom množstve pre výrobu detských príkrmov. V USA je používanie týchto esterov tiež povolené s výnimkou esterov typu D.