E942 - Oxid dusný

Kategória

hnacie plyny

Skóre škodlivosti

2

Charakteristika

Ide o bezfarebný plyn s ľahko sladkou vôňou a chuťou.

Použitie

Používa sa ako pohon do stolového oleja v spreji, ktorý chráni potraviny proti prilepeniu k riadu. Slúži ako prísada na šľahanie a ako pohon do tlakových nádob pre mliečne tukové polevy, šľahačky v spreji. Používa sa aj ako palivo do rakiet.

Výroba

Vyrába sa najčastejšie synteticky tepelným rozkladom dusičnanu amónneho na oxid dusný a vodnú paru.

Nežiaduce účinky

Nie sú známe žiadne nežiaduce účinky. Látka je menej dráždivá ako ostatné oxidy dusíka, ale pri vysokej koncentrácii môže byť omamný a môže vyvolať dusenie.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) je použitie povolené, ale nie je povolené používať oxid dusný do detskej výživy. V USA je látka povolená.