E939 - Hélium

Kategória

baliace plyny

Skóre škodlivosti

1

Charakteristika

Ide o bezfarebný plyn bez chuti a zápachu, ktorý patrí do skupiny vzácnych plynov.

Použitie

Používa ako hnací plyn do potravín balených v tlakových nádobách. Používa sa aj ako náplň do balónikov.

Výroba

Hélium je súčasťou vesmírnej hmoty, vyskytuje sa vo hviezdach. Hélium možno izolovať z minerálu smolinca. Obsiahnutý je aj v zemskej kôre.

Nežiaduce účinky

Nie sú známe žiadne nežiaduce účinky. Jedná sa o bezpečnú látku.

Doplňujúce informácie

Podľa FDA získala látka status GRAS (Generally Recognized as safe - tzn. látka je považovaná za bezpečnú) bez akýchkoľvek obmedzení. V SR (celej EÚ) aj v USA je použitie látky povolené.