E488 - Etoxylované mono a diglyceridy

Kategória

emulgátory

Skóre škodlivosti

1

Živočíšny pôvod

Nepovolené v EU

Charakteristika

Nevýrazné, mierne žltkasté olejovité kvapaliny alebo riedke gély.

Použitie

Vyskytujú sa ako súčasť protihrudkových činiteľov, tort, poliev zo šľahaného rastlinného oleja, polevových zmesí, cukrových poliev, mrazených dezertov, margarínov, pudingov, arašidového masla a náhradiek mlieka či smotany do kávy. Účinkujú tiež ako emulgátory, uľahčujú šľahanie, skvalitňujú cesto a zmäkčujú chlebovú striedku.

Výroba

Vyrábajú sa glycerolýzou jedlých tukov alebo priamou esterifikáciou glycerolu zmesou stearových, palmitových a myristových kyselín.

Nežiaduce účinky

Počas testov na zvieratách nevykazovali látky žiadne vedľajšie negatívne účinky. Akútne vystavenie pôsobnosti týchto látok môže vyvolať podráždenie kože, dýchacích ciest, tráviaceho traktu či očí.

Doplňujúce informácie

Môžu sa vyrábať zo živočíšnych tukov. Látky sú v SR (celej EÚ) ako prídavné zložky potravín zakázané. V USA ide o látky povolené.