E150b - Kaustický sulfitový karamel

Kategória

farbivá

Skóre škodlivosti

1

Možný alergén

Charakteristika

Ide o kvapalnú alebo pevnú látku hnedej až čiernej farby, ktorá dodáva potravinám stálu hnedú farbu.

Použitie

Kaustický sulfitový karamel sa používa v liehovinách, pive, octe a medovine.

Výroba

Vyrába sa tepelným spracovaním sacharidov, zvyčajne za prítomnosti kyselín, zásad alebo solí, v procese zvanom karamelizácie.

Nežiadúce účinky

Karamelky vyrobené za prítomnosti kyselín alebo zásad môžu obsahovať čpavkové alebo sulfitové zlúčeniny (polycyklické aromatické uhľovodíky). Hoci na verejnosti môžu kolovať názory, že tieto druhy karamelov sú toxické alebo karcinogénne, Svetová zdravotnícka organizácia nedokázala, na základe rozsiahlych a nákladných štúdií na zvieratách (zvyčajne na myšiach), preukázať karcinogenity alebo mutagénnosť.

Pri testovaní karamelu na ľuďoch sa prejavovala jemná až riedka stolica a zvýšená črevná činnosť. Organizácia CSPI (Censter for Science in the Public Interest) v roku 2011 zverejnila výsledky ich skúmania, kedy boli nájdené v karameli zvýšené úrovne látky 4-methyldimazol. Táto látka je údajne potenciálny karcinogén v prípade, že je zmiešaná s amoniakom. FDA (Food and Drugs Administration) aj EFSA (European Food ans Safety Administration) však tieto vyhlásenia neprijímajú a aj naďalej považujú karamely za bezpečnú prísadu pri použití v potravinách a nápojoch.

Doplňujúce informácie

Prijateľná denná dávka a maximálna úroveň látky v potravinách/nápojoch je 0-200 mg na 1kg telesnej váhy.