E1451 - acetylénovaný oxidovaný škrob

Kategória

emulgátory

Skóre škodlivosti

2

Charakteristika

Jedná sa o škrob, biely alebo takmer biely prášok alebo granule či vločky, amorfný prášok alebo hrubé čiastočky.

Použitie

Látka sa používa ako stabilizátor, zahusťujúca látka či ako emulgátor. Pridáva sa do cukroviniek.

Výroba

Látka je spracovaná chlórnanom sodným a následne esterifikovaným anhydridom kyseliny octovej.

Nežiaduúce účinky

Látka pravdepodobne nemá nežiaduce účinky. Prebehol rad štúdií na krysách, kde neboli dokázané žiadne závažné efekty, ktoré by viedli k obmedzeniu použitia látky v potravinách.

Doplňujúce informácie

Látka je v SR (celej EÚ) povolená.