E526 - Hydroxid vápenatý

Kategória

objemové činidlá regulátory kyslosti stužovadlá

Skóre škodlivosti

1

Charakteristika

Biele alebo skoro biele kôstky, vločky, odliatky a podobne. Považuje sa za bezpečný. Hydroxid vápenatý slúži na úpravu pH, predĺženie trvanlivosti vajec alebo k spevňovaniu potravín pri ich konzervovaní. 

Použitie

Používa sa ku korekciám kyslosti ovocných štiav, vína alebo ako pomocná látka na spracovanie potravín. Predtým sa vo veľkom používal na predĺženie trvanlivosti vajec, dnes sa s týmto postupom stretneme iba v niektorých domácnostiach, kedy sa vajcia naložia do veľkej fľaše naplnenej vodným roztokom hydroxidu vápenatého o malej koncentrácii - vajcia sa tak rýchlo neskazia ako v chladničke. V súčasnosti sa skôr využíva pri výrobe náhradky vajec z mlieka. Z melasy nám pomáha získavať zvyškový cukor, muškátový oriešok získava biely povrch. Používa sa pri spracovaní sladovej vody alebo tresky. Používa sa na prípravu malty, bielenie stien ohrád, nájdeme ho aj v niektorých depilačných prípravkoch ako korektor pH.

Výroba

Vzniká zmiešaním páleného vápna s vodou a vzniká takzvané hasené vápno. Vápno pálené sa vyrába tepelným rozkladom vápenca asi pri 1000 °C. Vzniká bezfarebný oxid vápenatý = pálené vápno.

Nežiaduce účinky

Nie sú známe nepriaznivé ani vedľajšie účinky na ľudské zdravie. Ca (OH) 2 je nebezpečný len pri priamom styku - teda v priemysle. Nebezpečenstvu sú vystavení pracovníci v potravinárstve, ktorým pri styku s pokožkou môže spôsobiť popáleniny, pľuzgiere alebo iné poškodenie pokožky a očí. Pri práci s ním je nutné dodržiavať bezpečnostné pokyny uvedené na obale, pracovnom návode alebo v bezpečnostnom liste (výrobca má povinnosť ich zadarmo poskytovať užívateľom - väčšinou na internete). Vymenované riziká neplatia pre potraviny, ktoré ho obsahujú, ale pre priamy kontakt. Hydroxid vápenatý sa v potrave vyskytuje vo veľmi malom množstve a je teda úplne bezpečný. Dá sa v presných dávkach použiť proti páleniu záhy alebo chronickej hnačke (odporúčam konzultáciu s lekárom alebo lekárnikom).

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) smú byť používané v množstve, ktoré je nevyhnutné k všetkým potravinám mimo výnimky danej zákonom (detská výživa). V USA i Austrálii je používanie látky povolené.