E249 - Dusitan draselný

Kategória

chemické konzervačné látky stabilizátory

Skóre škodlivosti

5

Nevhodné pre deti

Možný alergén

Charakteristika

Dusitan draselný je draselná soľ kyseliny dusitej. Má formu nažltlého prášku. Dusitany dodávajú potravinám údenú chuť, umožňujú vzdorovať a pôsobiť voči baktériám Clostridium botulinum, slúžia ako stabilizátory farby - majú schopnosť chemicky reágovať s molekulami myoglobínu a dodávať krvavo červenú farbu mäsovým výrobkom, predlžujú životnosť výrobkov a zabraňujú oxidácii tukov.

Použitie

Dusitany v kombinácii s prírodnými sekundárnymi amínmi (aminokyseliny, arómy, ai.) tvoria nitrozamíny, silné rakovinotvorné látky. Vznikajú pri smažení slaniny za vysokých teplôt, počas výroby potravín, skladovania a vytvárajú sa aj v ľudskom žalúdku. Pridávaním vitamínov C a E do potravín sa zabraňuje tvorbe týchto látok. Nitrozamíny sú obsiahnuté v pečených, údených a silne solených jedlách. Vyskytujú sa aj v pive - zvlášť v tom tmavom. Vysoký obsah nitrosamínu má tiež dlho skladované ovocie a zelenina. Jeho vysoká koncentrácia bola zistená v špenáte, reďkovkách, uhorkách a hlávkovom šaláte. Je snaha obsah nitrozamínov v potravinách znižovať úpravou výrobných postupov, obmedzovaním prídavku dusitanov alebo pridávaním vitamínov C a E, ktoré ich negatívne účinky eliminujú.

Výroba

Dusitan draselný sa vyrába synteticky buď reakciou kyseliny dusitej s hydroxidom draselným alebo zahrievaním dusičnanu draselného za vzniku dusitanu a kyslíka.

Výrobcovia uvádzajú, že je veľmi ťažké dusitany nahradiť, pretože neexistuje látka, ktorá by mala podobné vlastnosti a zároveň výrazne neovplyvnila požadovanú chuť výrobku.

Dusitany sa dostávajú do potravín aj do zeleniny prostredníctvom použitých hnojív.