Charakteristika

Jedná sa o stabilizátor a zahusťovadlo. Tento modifikovaný škrob dokáže stimulovať rast prospešných baktérií v tenkom aj hrubom čreve, podobne ako rôzne probiotiká. Škrob telo rozloží a spracuje na glukózu tak, že má energetickú hodnotu 16,5 kJ/g.

Použitie

Používa sa napríklad v pekárskych a cukrárskych výrobkoch.

Výroba

Výroba prebieha pôsobením 0,1% chloridu fosforičitého a 5% anhydridu kyseliny octovej na bežný škrob. Maximálna úroveň acetylových skupín v škrobe je 2,5%.

Nežiadúce účinky

Látka nemá nežiaduce účinky, ale pri vyšších dávkach môže spôsobovať odvádzanie vápnika z tela.

Doplňujúce informácie

Nie je stanovená hodnota prijateľnej dennej dávky. V SR (celej EÚ) je používanie látky povolené vo všetkých potravinách s výnimkou detskej výživy. V USA je používanie látky tiež povolené.