Charakteristika

Fosforečnan draselný je draselná soľ kyseliny fosforečnej. Zlepšuje účinnosť iných antioxidantov.

Použitie

Fosforečnan draselný sa využíva predovšetkým ako regulátor kyslosti, emulgátor alebo stabilizátor. Môžeme ho nájsť v syroch, mäsových výrobkoch alebo v práškových nápojoch. Používa sa tiež v pivovarníctve alebo pri výrobe šampanského a ostatných šumivých vín. Odstraňuje nežiaduce účinky kovov. Obsahujúci draslík sa využíva na dopĺňanie potravín týmto prvkom. Jeho uplatnenie nájdeme aj v lekárstve, kde sa používa na úpravu pH moču.

Výroba

Priemyselne sa vyrába pridávaním hydroxidu draselného do kyseliny fosforečnej.

Nežiaduce účinky

Nie sú známe nežiaduce účinky, avšak pri zvýšenom príjme fosfátov môže dôjsť k nedostatku vápnika v tele.

Doplňujúce informácie

Maximálne prípustné množstvo je 70 mg/kg telesnej hmotnosti. V SR (celej EÚ) je použitie fosforečnanu draselného povolené v nevyhnutnom množstve v potravinách a pri výrobe detských príkrmov. V USA je používanie tiež povolené (GRAS látka).