E1412 - Zosieťovaný fosfát škrobu

Kategória

stabilizátory

Skóre škodlivosti

2

Charakteristika

Zosieťovaný fosfát škrobu je stabilizátor a zahusťovadlo. Výhodou tohto škrobu je jeho odolnosť proti zmrazeniu a rozmrazeniu výrobku. Tento modifikovaný škrob dokáže stimulovať rast prospešných baktérií v tenkom aj hrubom čreve, podobne ako rôzne probiotiká. Škrob telo rozloží a spracuje na glukózu tak, že má energetickú hodnotu 16,5 kJ/g.

Použitie

Vďaka jeho odolnosti proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu sa používa v rôznych zeleninových a ovocných pretlakoch či v niektorých tvarohových krémoch.

Výroba

Výroba prebieha použitím fosfrečnanov sodíka, čím dochádza k zosieťovaniu a esterifikácii škrobového reťazca. Celkový rozsah modifikácie je malý, zreagovaná látka obsahuje cca 0,4% fosforu.

Nežiadúce účinky

Látka nemá nežiaduce účinky, avšak pri vyšších dávkach môže dochádzať k odvádzaniu vápnika z tela. Štúdie na zvieratách nedokázali žiadne negatívne účinky.

Doplňujúce informácie

Nie je stanovená hodnota prijateľnej dennej dávky. Až na výnimky je v SR (celej EÚ) používanie sieťovaného fosfátu škrobu v nevyhnutnom množstve povolené. V USA taktiež povolené.