E968 - Erytritol

Kategória

emulgátory nosiče sekvestranty sladidlá stabilizátory zahusťovadlá zvlhčujúce látky zvýrazňovače chuti a vône

Skóre škodlivosti

0

Charakteristika

Jedná sa o cukrový alkohol, ktorý sa prirodzene vyskytuje v mnohých druhoch ovocia a vo vyšších koncentráciách v potravinách ako napr. sójovej omáčke, v syre, vo víne či v pive. Disponuje radom pozitívnych vlastností - nízky glykemický index, nízky obsah kalórií, nízky preháňavý účinok. Má formu bielych granúl alebo prášku, ktorý je podobný bežnému cukru. Nezvyšuje hladinu cukru v krvi a nemá vplyv ani na hladinu inzulínu. Výrobcovia látky odporúčajú nepoužívať erytritol ako 100% náhradu cukru, ale používať ho v kombinácii s inými sladidlami.

Použitie

Používa sa do náplní do pečiva, cukroviniek, žuvačiek, mliečnych nápojov, cukríkov, mrazených dezertov, pudingov, nízkokalorických nápojov a ďalších potravín. Má funkciu zvýrazňovača arómy, zvlhčovadla, náhradného sladidla, stabilizátora, zahusťovadla, sekvestrantu. Erytritol sa používa samostatne alebo v kombinácii s inými nízkokalorickými sladidlami.

Výroba

Vyrába sa prirodzenou fermentáciou glukózy za prítomnosti mikroorganizmov, ktoré sa nazývajú Trichosporonoides megachiliensis. Následne prebehne filtrácia, kryštalizácia a sušenie.

Nežiaduce účinky

Výrobcovia sa snažia o to, aby látka dostala štatút GRAS (generally recognized as safe), pretože nemá nežiaduce účinky. Štúdie na zvieratách nedokázali negatívne účinky. Do r. 2015 bol v EÚ povolený len do potravín, nie do nápojov z dôvodu obavy, prevažne u detí a mladistvých, preháňacích účinkov. Dňa 12. februára 2015 vydal Európsky úrad pre bezpečnosť potravín stanovisko o bezpečnosti použitia erytritolu ako potravinárskej prídavnej látky do nápojov. Úrad dospel k záveru, že nárazová konzumácia (jednorazové vypitie) erytritolu v nealkoholických nápojoch v maximálnej koncentrácii 1,6% nevyvoláva obavy, pokiaľ ide o preháňací účinok.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) je látka povolená. Látka sa bežne používa v USA alebo v Japonsku, kde je povolená.