E161e - Violoxantín

Kategória

antioxidanty

Skóre škodlivosti

1

Nepovolené v EU

Charakteristika

Jedná sa o žlté farbivo, ktoré sa bežne vyskytuje v prírode, napríklad v listovej zelenine, paprikách, fialkách. Je čiastočne rozpustné vo vode. V ľudskom tele pôsobí ako antioxidant, podobne ako ostatné karotenoidy.

Použitie

Používa sa len veľmi zriedka, napríklad v kozmetike.

Výroba

Získava sa synteticky z prírodných zdrojov, zvyčajne z kvetov fialiek.

Nežiadúce účinky

Nie sú známe žiadne negatívne účinky.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) nebolo doteraz použitie tejto látky v potravinách povolené.