Charakteristika

Jedná sa o biely až jantárový vosk bez zápachu. Je nerozpustný vo vode, veľmi málo rozpustný v etanole. Svojimi vlastnosťami sa podobá prírodným voskom, napr. vysokou teplotou topenia a vysokou viskozitou.

Použitie

Používa sa ako leštiaca látka, prísada do žuvačiek, poťahová látka povrchu syrov. Používa sa aj v niektorých kozmetických prípravkoch.

Výroba

Mikrokryštalický vosk je prítomný v rope. Vylučuje sa pri skladovaní surovej ropy po následnom odstránení parafínu alebo sa získava ako vedľajší produkt pri výrobe mazív.

Nežiaduce účinky

Neboli preukázané žiadne nežiaduce účinky.

Doplňujúce informácie

Látka je v SR (celej EÚ) povolená ako prísada do potravín.