E1411 - Diškrobový glycerol

Kategória

stabilizátory

Skóre škodlivosti

3

Nepovolené v EU

Charakteristika

Diškrobový glycerol je stabilizátor a zahusťovadlo. Škrob telo rozloží a spracuje na glukózu tak, že má energetickú hodnotu 16,5 kJ/g.

Použitie

Používa sa v potravinách a liečivách.

Výroba

Látka sa vyrába pôsobením glycerolu na bežný škrob. Škrob je najprv redukovaný a následne sa pridáva glycerol. Produktom chemických reakcií je práve diškrobový glycerol.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) je použitie glycerolu ako prídavnej látky nepovolené.