Sieťovaný povidón, PVPP

Charakteristika

Polyvinylpyrolidón sa používa ako nosná látka, plnidlo alebo za účelom čírenia nápojov. Vyskytuje sa aj pod názvom "polyvidón".

Použitie

PVPP sa používa na výrobu tabliet, vína, piva, jablčného muštu, ako nosná látka v rôznych vitamínových a sladidlových zmesiach, ako pomocná látka v tabletkách alebo za účelom čírenia octu či nápojov. Ďalej sa používa do rôznych sprejov na vlasy.

Výroba

Vyrába sa synteticky polymerizáciou karboxylových kyselín pomocou žiarenia gama. Tieto látky sú ropného pôvodu.

Nežiadúce účinky

Nie sú oficiálne známe žiadne nežiaduce účinky. Doteraz však nie je vyriešený problém odstraňovanie tejto látky z tela. Po jej požití existuje podozrenie, že stopy tejto látky zotrvávajú v črevných uzlinách po dobu niekoľko mesiacov až rokov. Tieto látky v tele môžu spôsobiť poškodenie pľúc či obličiek, zvýšenú citlivosť pokožky, dermatitídu. Štúdia na potkanoch dokazuje zvýšené riziko vzniku nádorov.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) je používanie látky povolené na uvedené účely, s výnimkou detskej výživy. V USA je používanie látky povolené.

zdroj: ferpotravina.cz