E941 - Dusík

Kategória

baliace plyny

Skóre škodlivosti

0

Charakteristika

Jedná sa o plyn, ktorý tvorí obsah atmosféry zo 78%. Nemá žiadny zápach.

Použitie

Používa sa ako pohon do tlakových nádob, k úprave atmosferického vzduchu, ako chladiaca látka alebo ako látka, ktorá vytvára ochranný obal balených potravín. Zabraňuje dozrievaniu ovocia a chráni ovocie, víno, pivo a zeleninu pred pokazením. Používa sa do konzervovaného, mrazeného a vákuovo baleného ovocia a zeleniny. Využitie má aj v kozmetickom priemysle ako konzervant.

Výroba

Získava sa synteticky odstránením kyslíka zo vzduchu pri veľmi nízkej teplote (-196 °C).

Nežiaduce účinky

Nie sú známe žiadne nežiaduce účinky. Jedná sa o bezpečnú látku. Pri vysokej koncentrácii v ovzduší môže spôsobiť dusenie.

Doplňujúce informácie

Dusík je v SR (celej EÚ) aj v USA v nevyhnutnom množstve ku všetkým potravinám povolený, v USA má štatút GRAS.