E122 - Azorubín

Kategória

farbivá

Skóre škodlivosti

3

Nevhodné pre deti

Možný alergén

Charakteristika

Azorubín je syntetické červené farbivo, ktoré patrí do skupiny tzv. azofarbív.

Použitie

Používa sa v instantných polievkach, jogurtoch, marmeládach, marcipáne, cukrovinkách, malinovkách, pudingoch, krupici, zmrzlinách.

Výroba

Vyrába sa synteticky z kamennouhoľného dechtu.

Nežiadúce účinky

U človeka môže po požití vyvolať kožné reakcie. Je to spôsobené aktiváciou krvného obehu, ktorú spôsobia štiepne produkty azorubínu. Dlhodobejšie štúdie sa uskutočnili len u myší, u ktorých bol dokázaný výskyt a prežívanie nádorov, žiadne iné ďalšie účinky. Štúdie, zaoberajúce sa vplyvom azorubínu na reprodukciu a plodnosť u ľudí, nedokázali žiadne negatívne účinky. U detí môže spôsobiť hyperaktivitu. Táto informácia musí byť uvedená na obale výrobku azorubín obsahujúce.

Doplňujúce informácie

Pred vstupom SR do EÚ bolo toto farbivo zakázané, teraz je však povolené. V USA je použitie azorubínu zakázané. Vývoj azofarbív znamenal v chemickom priemysle veľký krok vpred. Využívajú sa ako nahrávacie vrsty prenosných médií CD alebo DVD (majú väčšinou sýto modrú farbu).

zdroj: ferpotravina.cz