(BHT)

Charakteristika

Jeden z najpoužívanejších antioxidantov v jedlách. Má podobné vlastnosti ako E320 (BHA), často sa s touto látkou používa v kombinácii.

Použitie

BHT sa používa ako konzervačný prostriedok, antioxidant, stabilizátor alebo dochucovadlo v mnohých výrobkoch. Ako príklad možno uviesť žuvačkový základ, prísada do olejov, výrobkov zo zemiakov, živočíšnych tukov i tukov do pečiva, ryže a ďalšie. BHT môžeme nájsť aj v kozmetických výrobkoch. Pridáva sa aj do potravinárskych obalov.

Výroba

BHT sa vyrába z vedľajších produktov vznikajúcich pri spracovaní ropy.

Nežiaduce účinky

Môže spôsobiť alergickú reakciu, v zásade je však považovaný za bezpečný. Stopové množstvo látky zostáva v ľudských tukových tkanivách. Existujú pochybnosti týkajúce sa bezpečnosti BHT. Štúdiami na zvieratách bolo totiž dokázané, že látka môže spôsobovať rad porúch - toxické účinky na pečeň, obličky, pľúca, vaječníky. Podľa organizácie IARC je táto látka preukázaný zvierací karcinogén. Mnohými organizáciami je doporučované vyhýbať sa konzumácii tejto látky. U citlivých jedincov môže látka vyvolať alergické reakcie - žihľavku, ekzémy, apod.