Charakteristika

Krémovo sfarbené až hnedé vločky alebo tuhá, voskovitá pevná látka s charakteristickým zápachom.

Použitie

Emulgátor využívaný v pekárskych a cukrárskych výrobkoch, v ktorých môže svojimi účinkami zastúpiť iný, podobný emulgátor - monostearát sorbitolu (E491).

Výroba

Vzniká zahrievaním sorbitolu s kyselinou palmitovou.

Nežiaduce účinky

Pri tejto látke sa neprejavili žiadne negatívne vedľajšie účinky.

Doplňujúce informácie

Tejto látke by sa mali vyhýbať vegetariáni, pretože je pravdepodobné, že východiskovou surovinou pri jej výrobe bol živočíšny tuk. V SR v minulosti nebola povolená, dnes sa pridáva do rovnakých potravín, do ktorých je bezpečné pridávať emulgátor E491 (platí pre celú EÚ). V USA a v Austrálii sa táto látka v potravinách objaviť nesmie.