E1105 - Lyzozým

Skóre škodlivosti

1

Živočíšny pôvod

Možný alergén

Charakteristika

Lyzozým je prírodný antimikrobiálny enzým, ktorý sa prirodzene vyskytuje v ľudských slzách, slinách, slizniciach. Nachádza sa vo vaječných bielkoch, živočíšnych tkanivách. Rozpúšťa bunkové steny baktérií.

Použitie

V potravinách sa vďaka antimikrobiálnym účinkom využíva ako konzervant. Používa sa pri výrobe syrov, nájdeme ho vo víne či ovocných džúsoch a taktiež slúži ako konzervant sushi, cestovín, krabov, mäsa, tofu.

Výroba

Je získavaný z vaječných bielkov. Ďalej sa získava pomocou génovej technológie z baktérií tam, kde sa produkuje lyzozým, zvyčajne v očných kanálikoch.

Nežiadúce účinky

V niektorých štúdiách zaoberajúcich sa ľudskými reakciami na lyzozým bola zistená menej závažná reakcia než na iné proteíny ako je napr. albumín, ktorý má už dlhú históriu ako prísada do jedla. Na základe dostupných údajov môžeme tvrdiť, že nízky príjem lyzozýmu nepredstavuje riziko pre príjemcu potravy. Môže však vyvolať u niektorých jedincov alergické reakcie vzhľadom k jeho výrobe z vajec.

Doplňujúce informácie

V USA táto látka nie je v potravinárstve povolená. V SR (štátoch EÚ) je použitie povolené.

zdroj: ferpotravina.cz