Charakteristika

Fosforečnan horečnatý je horečnatá soľ kyseliny fosforečnej.

Použitie

Fosforečnan vápenatý sa používa ako látka upravujúce pH alebo stabilizátor a má protihrudkujúce vlastnosti. Používa sa pri výrobe syrov, mäsa alebo do kvasníc. Obsahujúci horčík sa používa ako zdroj horčíka.

Výroba

Priemyselne sa vyrába pridávaním oxidu horečnatého do kyseliny fosforečnej.

Nežiaduce účinky

Nie sú známe nežiaduce účinky, avšak pri zvýšenom príjme fosfátov môže dôjsť k nedostatku vápnika v tele.

Doplňujúce informácie

Maximálne prípustné množstvo je 70 mg/kg telesnej hmotnosti. V SR nebolo používanie fosforečnanu horečnatého ako prídavnej látky v potravinách povolené, teraz je v SR aj v celej EÚ povolený. V USA je používanie povolené (GRAS látka).