Charakteristika

Ide o bezfarebný neškodný vzácny plyn bez zápachu. Argón je inertný (nehybný, nečinný plyn) a nie je o ňom známe, že by tvoril skutočné chemické zlúčeniny.

Použitie

Používa sa do potravín v sprejoch ako hnacia látka.

Výroba

Nachádza sa v atmosfére. Pomerne ľahko sa získava frakčnou destiláciou skvapalneného vzduchu. Atmosferický argón frakčnou adsorpciou na aktívne uhlie pri teplote kvapalného vzduchu.

Nežiaduce účinky

Nie sú známe žiadne nežiaduce účinky, jedná sa o úplne bezpečnú látku.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) je látka povolená bez obmedzenia. V USA je tiež povolené.