Charakteristika

Z hľadiska štruktúry sa jedná o biely prášok.

Použitie

Laurylsulfát sodný je zvlhčovacia prísada a emulgátor. Uľahčuje šľahanie a používa sa ako penotvorná látka vo vaječných bielkoch alebo ako látka znižujúca povrchové napätie v niektorých nápojoch v prášku a ovocných džúsoch. V domácnosti nachádza laurylsulfát sodný uplatnenie ako lacný a účinný čistiaci prostriedok (vyskytuje sa napr. v mydlách), ale pridáva sa aj do ďalších prípravkov každodennej potreby, napríklad do vlasových šampónov alebo zubných pást.

Výroba

Syntetická príprava zahŕňa reakciu 1-dodekanolu s anhydridom kyseliny sírovej a ich následnú redukciu uhličitanom sodným.

Nežiaduce účinky

Látka sa považuje za slabý alergén dráždiaci pokožku.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) nie je ako prídavná zložka potravín povolená, avšak napríklad v USA povolená je.