(syn. Enzýmovo hydrolyzovaná celulózová guma)

Charakteristika

Biely alebo mierne žltkastý alebo sivastý hygroskopický prášok či zrnká bez zápachu.

Použitie

Využíva sa ako stabilizátor, emulgátor a zahusťujúca látka.

Výroba

Vyrába sa z karboxymetylcelulózy, jedná sa o jej sodnú soľ čiastočne hydrolyzovanú pôsobením enzýmov.

Nežiaduce účinky

Nie sú známe nežiaduce účinky.

Doplňujúce informácie

V minulosti nebola táto látka v SR povolená, ale teraz došlo k zmene a ako v SR, tak v EÚ ju do potravín pridávať možno. V USA zostáva zakázanou látkou.