Charakteristika

Jedná sa o stabilizátor a zahusťovadlo. Škrob telo rozloží a spracuje na glukózu tak, že má energetickú hodnotu 16,5 kJ/g.

Použitie

Používa sa na zahusťovanie mnohých druhov potravín, napr. šalátových zálievok.

Výroba

Výroba prebieha úpravou bežného škrobu pomocou propylénoxidu. Po následnej etherifikácii (syntézou pomocou éterov) je výsledný škrob zvyčajne ľahko okysličený, vybielený alebo upravený kyselinou. Je odolný proti kyselinám, škodlivým enzýmom a dodáva výrobkom lepšiu farbu a lesk.

Nežiadúce účinky

Látka je považovaná za bezpečnú bez nežiaducich účinkov, avšak pri veľmi vysokých dávkach môže spôsobovať hnačku. Štúdie na zvieratách nepreukázali škodlivosť.

Doplňujúce informácie

Nie je stanovená hodnota prijateľnej dennej dávky. V SR (celej EÚ) je používanie látky povolené v nevyhnutnom množstve ku všetkým potravinám s výnimkou detskej výživy. V USA je používanie tejto látky tiež povolené.