Charakteristika

Jablčnan sodný je sodná soľ kyseliny jablčnej.

Použitie

Jablčnan sodný sa používa do ovocných nápojov, štiav a krémov alebo tiež do vín. Upravuje pH týchto potravín alebo má funkciu zvlhčovadla.

Výroba

Priemyselne sa vyrába pridávaním hydroxidu sodného do kyseliny jablčnej.

Nežiaduce účinky

Nie sú známe vedľajšie účinky, je považovaný za bezpečnú látku.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) je použitie látky povolené v nevyhnutnom množstve okrem detskej výživy. V USA je používanie jablčnanu sodného ako prídavnej látky v potravinách zakázané.