Charakteristika

Látka je konzervantom, ktorý pôsobí proti plesniam, baktériám a hubám v potravinách, kozmetickom a farmaceutickom priemysle.

Použitie

Používa sa ako prídavná látka do nápojov, džúsov, múky, syrov, jablčného muštu, sladkostí, pekárenských výrobkov, umelo sladených džemov a marmelád, zmrzlín. Ďalej sa používa v kozmetickom priemysle a farmácii.

Výroba

V prírode sa voľne nevyskytuje, vyrába sa synteticky.

Nežiadúce účinky

Podľa dostupných štúdií nebolo preukázané, že by látka spôsobovala nežiaduce účinky, ale u citlivých ľudí a pri podaní vysokej dávky môže spôsobiť svrbenie, opuchy, žihľavku, astma. Etylparabén má lokálne anestetické účinky. Ohľadom nežiaducich účinkov kyseliny benzoovej sa vedie veľa kontroverzných názorov kvôli jej chemickej podobnosti so salicylátmi. Niektoré štúdie uvádzajú, že látka môže spôsobovať poruchy pozornosti, svrbenie, opuchy, žihľavku, astmu a kožné zápaly, ak sa podá v 1000 krát väčšom množstve než prijateľná denná dávka. Z tela je vylúčená za menej ako 16 hodín.

Doplňujúce informácie

Látka je v SR (celej EÚ) povolená iba v obmedzenom počte potravín (neextrudované snacky na báze obilnín, zemiaky, orechy, cukrovinky okrem čokolády, tekuté stolné sladidlá). V USA a Austrálii je látka zakázaná.