E904 - Šelak

Kategória

povlakové látky

Skóre škodlivosti

1

Živočíšny pôvod

Možný alergén

Charakteristika

Šelak je polyesterová živica, získaná z výlučku hmyzu. Bielený šelak je špinavo biela amorfná zrnitá živica.

Použitie

Slúži na vytvorenie lesklého povrchu napríklad u ovocia (citrusy, jablká, melóny a podobne), zeleniny, cukroviniek (lentilky a želé cukríky) alebo pri výrobkoch s čokoládovým povrchom. Môže sa použiť ako poťahová látka u tabletiek. Nájdeme ho v sušenom ovocí, v orechových jadrách, alebo v zrnkovej káve. Výrobkom poskytuje lesklý vzhľad a zabraňuje stratám vody a vlhkosti - predlžuje ich trvanlivosť (hlavne u ovocia a zeleniny). Nájdeme ho aj v lepidlách, prípravkoch na podlahu, v kožiarskom priemysle, môže tvoriť zložku lakov na vlasy aj nechty. Vo farmácii sa používa na poťahovanie tabliet.

Výroba

Šelak je polyesterová živica, získavaná z živicového výlučku hmyzu Laccifer (Lachardia) lacca Kerr (čeľade Coccidae). Pre bielenie sa šelak rozpustí vo vodnom roztoku uhličitanu sodného a vlastné bielenie sa vykonáva roztokom chlórnanu sodného, po ktorom nasleduje vyzrážanie vybieleného šelaku zriedenou kyselinou sírovou a sušenie vzniknutého produktu. Šelak zbavený vosku sa pripravuje ďalším spracovaním, pri ktorom sú prítomné vosky odstraňované filtráciou. Vyrába sa prevažne v Indii.

Nežiaduce účinky

U citlivých jedincov na chlór môže vyvolávať alergické reakcie - podráždenie pokožky. Inak sa látka považuje za bezpečnú a neškodnú prísadu. Pre túto látku nebola stanovená hodnota ADI (Acceptable Daily Intake = prijateľná denná dávka). Môže byť použitá u vegetariánov, vegánov aj pre všetky náboženstvá.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) je používanie šelaku k úprave potravín povolené. Rovnako je takéto používanie povolené v USA.