Charakteristika

Jablčnan draselný je draselná soľ kyseliny jablčnej.

Použitie

Jablčnan draselný sa používa na úpravu pH do ovocných nápojov, štiav a krémov.

Výroba

Priemyselne sa vyrába pridávaním hydroxidu draselného do kyseliny jablčnej.

Nežiaduce účinky

Nie sú známe vedľajšie účinky, je považovaný za bezpečnú látku.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) je použitie látky povolené v nevyhnutnom množstve okrem detskej výživy. V USA je používanie jablčnanu draselného ako prídavnej látky v potravinách zakázané.