E417 - Guma tara

Kategória

stabilizátory zahusťovadlá

Skóre škodlivosti

0

Charakteristika

Guma tara sa vyskytuje v semenách rastliny druhu Caesalpinia spinosa pochádzajúcej z Peru. Je to biely až žltkastý prášok, bez zápachu.

Použitie

Guma tara sa v potravinárstve uplatňuje ako zahusťovadlo a stabilizátor. Na povrchu mäsových výrobkov vytvára požadovaný film.

Výroba

Získava sa zo semien rastliny Caesalpinia spinosa procesom mletia.

Nežiaduce účinky

Pri bežných dávkach používaných v potravinách nie sú známe vedľajšie účinky, je považovaná za bezpečnú látku.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) je použitie gumy tara povolené v nevyhnutnom množstve v potravinách okrem detskej výživy a dehydratovaných výrobkov. V USA je používanie tiež povolené (GRAS látka).