E419 - Guma ghatti

Kategória

emulgátory stabilizátory

Skóre škodlivosti

0

Nepovolené v EU

Charakteristika

Guma ghatti je látka vyskytujúca sa v rastlinách druhu Anogeissus latifolia, ktoré sa nachádzajú predovšetkým v Indii, Afrike a na Srí Lanke.

Použitie

Guma ghatti čiže indická guma sa dnes používa veľmi málo z dôvodu obmedzenej dostupnosti. Pridáva sa ako emulgátor a stabilizátor do nápojových zmesí, nápojov a olejov.

Výroba

Získava sa z rastliny druhu Anogeissus latifoli.

Nežiaduce účinky

Zatiaľ nie sú známe vedľajšie účinky, je to pravdepodobne bezpečná látka.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) nie je povolené používať túto látku ako prídavnú látku do potravín. V USA je používanie povolené (GRAS látka)