Charakteristika

Uhličitan amónny je biela kryštalická alebo práškovitá látka; hydrogénuhličitan amónny je biely prášok bez zápachu, ktorý je len čiastočne rozpustný vo vode. stretnúť sa môžeme aj s označením 503(i) uhličitan amónny alebo 503(ii) hydrogénuhličitan amónny.

Použitie

Uhličitany amónne sa používajú ako kypriace látky a prísady upravujúce pH. Objavujú sa v pekárenských výrobkoch a práškoch do pečiva; často tvoria kypriace látky v slanom pečive a v sušienkach. Uhličitan amónny môže slúžiť ako krmivo pre zvieratá. Hydrogénuhličitan amónny sa využíva aj v zdravotníctve ako prostriedok na odkašliavanie a ako látka na prečistenie čriev.

Výroba

Uhličitan amónny sa priemyselne pripravuje vstrekovaním amoniaku do roztoku oxidu uhličitého alebo zahrievaním zmesi chloridu či síranu amónneho a kriedy. Hydrogénuhličitan amónny sa obvykle získava preháňaním plynného oxidu uhličitého koncentrovanou amónnou vodou.

Nežiaduce účinky

Ľudské telo bežne znáša určité množstvo uhličitanových aj amónnych iónov, pretože ide o bežné súčasti metabolizmu. V menších množstvách - ako prídavné látky do potravín - sú teda uhličitany amónne bezpečné. Pokiaľ ide o vyššie množstvo, tá môže spôsobovať problémy, napríklad podráždenie pokožky na rukách pri práci s cestom alebo problémy súvisiace s nerovnováhou kyslého a zásaditého prostredia v tele.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) sa môžu uhličitany amónne pridávať takmer do všetkých potravín s výnimkou detskej výživy. V nevyhnutnom množstve je možné pridávať aj do kypriacich prostriedkov pre pekárske výrobky k detským príkrmom. V USA je ich použitie v potravinách tiež povolené.