PVP, Povidón

Charakteristika

Polyvinylpyrolidón je svetložlté zahusťovadlo, stabilizátor, číriaca látka a má vlastnosti plnidla v tabletách.

Použitie

Používa sa v stolových sladidlách, farbivách, v rôznych tabletkách, pri výrobe cukroviniek, vína, piva, octu a tiež nápojov. Slúži ako zahusťovadlo, stabilizátor alebo disperzné činidlo.

Výroba

Vyrába sa synteticky polymerizáciou pyrolidónovej karboxilovej kyseliny pomocou žiarenia gama. Táto kyselina je ropného pôvodu.

Nežiadúce účinky

Nie sú oficiálne známe žiadne nežiaduce účinky. Doteraz však nie je vyriešený problém odstraňovanie tejto látky z tela. Po jej požití existuje podozrenie, že stopy tejto látky zotrvávajú v črevných uzlinách po dobu niekoľko mesiacov až rokov. Tieto látky v tele môžu spôsobiť poškodenie pľúc či obličiek, zvýšenú citlivosť pokožky, dermatitídu. Štúdia na potkanoch dokazuje zvýšené riziko vzniku nádorov.

Doplňujúce informácie

Prípustná denná dávka 0-50 mg na 1 kg telesnej hmotnosti. V SR (celej EÚ) je používanie látky k vybraným účelom povolené. V USA je obdobné používanie tiež povolené.

zdroj: ferpotravina.cz