E161f - Rhodoxantin

Kategória

farbivá

Skóre škodlivosti

1

Nepovolené v EU

Charakteristika

Jedná sa o červené prírodné farbivo, ktoré sa nachádza prirodzene v niektorých druhoch rastlín ako napríklad v semenách tisov. V ľudskom tele pôsobí, podobne ako ostatné karotenoidy, pozitívne ako antioxidant. Vo vode je rozpustné iba čiastočne.

Použitie

Používa sa veľmi zriedka, napríklad v kozmetike, cukrovinkách, vegetariánskych jedlách.

Výroba

Získava sa syntetickou cestou z prírodných zdrojov, napríklad z tisu.

Nežiadúce účinky

Žiadne negatívne účinky nie sú známe.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) nebolo doteraz použitie tejto látky v potravinárstve povolené.