Charakteristika

Jablčnan vápenatý je vápenatá soľ kyseliny jablčnej.

Použitie

Jablčnan vápenatý sa používa na úpravu pH do ovocných nápojov, štiav a krémov.

Výroba

Priemyselne sa vyrába pridávaním hydroxidu vápenatého do kyseliny jablčnej.

Nežiaduce účinky

Nie sú známe vedľajšie účinky, je považovaný za bezpečnú látku.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) je použitie látky povolené v nevyhnutnom množstve okrem detskej výživy. V USA je používanie jablčnanu vápenatého ako prídavnej látky v potravinách zakázané.