Charakteristika

Citrát triamónny je amónna soľ kyseliny citrónovej.

Použitie

Používa sa ako regulátor kyslosti, stabilizátor a sekvestrant. Jeho využitie nájdeme predovšetkým v syroch.

Výroba

Priemyselne sa vyrába vnesením amoniakového plynu do roztoku kyseliny citrónovej.

Nežiaduce účinky

Pri bežných dávkach nie sú známe vedľajšie účinky, je považovaný za bezpečnú látku. Avšak pri vyššom množstve môže mať neblahé účinky na činnosť pečene a pankreasu.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) je použitie citrátu thiamónneho povolené v nevyhnutnom množstve okrem detskej výživy. V USA je používanie tiež povolené (GRAS látka).