E1404 - Oxidovaný škrob

Kategória

stabilizátory

Skóre škodlivosti

2

Charakteristika

Pri jeho výrobe dochádza k narušovaniu glukozidových väzieb a vznikajú karboxylové a karbonylové skupiny. Najmä karboxylové skupiny sú dôvodom ich stabilnej tuhšej viskozity. Škrob telo rozloží a spracuje na glukózu tak, že má energetickú hodnotu 16,5kJ/g.

Použitie

Používa sa ako stabilizátor a zahusťovadlo. Vyrábajú sa z neho rôzne želé sladkosti, cukríky, chilli omáčky a podobné potraviny, u ktorých je vyžadovaná vyššia hustota ich konzistencie.

Výroba

Vyrába sa oxidáciou škrobových granúl, podobne ako bielený škrob.

Nežiadúce účinky

Podobne ako u normálneho škrobu nie sú známe žiadne negatívne účinky.

Doplňujúce informácie

Nie je stanovená hodnoty prijateľnej dennej dávky. V SR (celej EÚ) je jeho použitie, okrem detskej výživy, v nevyhnutnom množstve povolené.