Charakteristika

Steviolglykosidy sú pre výrobcov alternatívou k bežne používaným sladidlám, práve pre svoj spôsob výroby z rastlinného materiálu.

Použitie

Nariadenie (ES) č. 1333/2008, o prídavných látkach, nestanovuje podmienky pre použitie spojenia "prírodná" + aditívna látka. Podľa § 9 ods. 9 vyhl. 113/2005 Zb., o spôsobe označovania potravín, v platnom znení je v prípade použitia sladidla nutné označiť toto v blízkosti názvu potraviny, a to "so sladidlom". Podľa § 10 ods. 1 vyhl. 113/2005 Zb. sa prídavná látka v zložení označí názvom látky alebo ich číselného kódu, podľa ods. 3 potom musí byť uvedený aj názov kategórie prídavnej látky (tj. napr. sladidlá).

Výroba

Steviolglykosidy sú získavané zložitým fyzikálno-chemickým procesom z rastliny Stevia rebaudiana, ktorá je v súčasnej dobe považovaná za neschválenú potravinu nového typu a stévii teda nemožno - na rozdiel od steviolglykosidov - používať pri výrobe potravín. Výroba steviolglykosidov je tiež rozdielna od spôsobu výroby extraktov z bylín - spôsob výroby je opísaný v nariadení (EÚ) č. 231/2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č . 1333/2008, na strane 270.

Nežiaduce účinky

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len "úrad") zhodnotil bezpečnosť glykozidov steviolu, získaných z listov rastliny Stevia rebaudiana Bertoni, ako sladidlá a vyjadril svoje stanovisko 10. marca 2010 (2). Úrad stanovil prijateľný denný príjem (ADI) pre steviolglykozidy, vyjadrený ako ekvivalenty steviolu, na 4 mg/kg telesnej hmotnosti na deň. Konzervatívny odhad expozície steviolglykozidov u dospelých aj u detí naznačuje, že by ADI pri maximálnych navrhovaných množstvách použitia pravdepodobne mohol byť prekročený.

Doplňujúce informácie

Steviolglykosidy sú pre výrobcov alternatívou k bežne používaným sladidlám, práve pre svoj spôsob výroby z rastlinného materiálu. Steviolglykosidy sú sladidlom, ktoré je možné podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, o prídavných látkach v potravinách (v znení nariadenia (EÚ) č. 1131/2011, ktorým sa mení jeho príloha II pokiaľ ide o glykozidy steviolu ) pri výrobe stanovených potravín použiť. K ďalšej zmene limitov (príloha č. II, nariadenia EÚ 1333/2008) dôjde k 1.4.2016 - nariadenie EÚ 2016/479 - ich použitie do káv a čajov max. 30 mg/l; sladové a čokoládové nápoje a ochutené kapučíno max. 20 mg/l.