Charakteristika

Vodík je najľahším plynom. Je bezfarebný, bez chuti a zápachu. Vyskytuje sa najmä v kombinácii s kyslíkom vo vode, ďalej tiež v kyselinách, alkoholoch, petroleji a v iných karbohydrátoch.

Použitie

Používa sa ako hnací plyn do sprejov. Ďalej sa pridáva do olejov, ktoré robí hustejšie.

Výroba

Priemyselne sa vodík vyrába termickým rozkladom zemného plynu (pri cca 1000 °C).

Nežiaduce účinky

Vodík je úplne bezpečná látka.

Doplňujúce informácie

Vodík môže byť priamo spaľujúci alebo sa môže pridávať do zemného plynu s cieľom znížiť emisie, môže sa tiež uchovávať v palivových článkoch. Vodík je pre použitie v potravinách v EÚ (SR) povolený.