E386 - Etyléndiamíntetraacetát disodný

Kategória

chemické konzervačné látky sekvestranty

Skóre škodlivosti

3

Nepovolené v EU

Charakteristika

Etyléndiamíntetraacetát disodný je biely kryštalický prášok rozpustný vo vode. Používa sa ako konzervant alebo sekvestrant.

Použitie

Táto látka viaže ióny kovov, čím zabraňuje ich reakciám s inými látkami, ktoré by inak spôsobili stratu farby, textúry alebo žltnutie. Preto sa používa na zachovanie farby potravín ako napr. do sterilizovanej a nakladanej zeleniny. Ďalej zabraňuje procesu žltnutia, čo sa využíva v majonéze, rôznych druhoch dressingov, omáčkach, nátierkach, v margarínoch a tukoch. Svoje uplatnenie má aj ako konzervant (pôsobí proti niektorým baktériám) napr. v šalátových zálievkach alebo pri úprave povrchu rýb. Keďže spolupracuje s antioxidantmi, môže sa používať v kombinácii s nimi.

Výroba

Priemyselne sa vyrába z etylénu, amoniaku a octového anhydridu.

Nežiaduce účinky

V miernom množstve je táto látka pravdepodobne bezpečná. Avšak aj v ľudskom tele si zachováva vlastnosť viazať ióny kovov, a pokiaľ je v tele málo dôležitých kovov (napr. železo, zinok alebo meď), môže prítomnosť etyléndiamíntetraacetátu spôsobiť ich väčší nedostatok. U vegetariánov spôsobuje znižovanie prisvojiteľnosti železa z rastlinnej potravy.

Doplňujúce informácie

V SR nie je povolené používať etyléndiamíntetraacetát disodný ako prídavnú látku do potravín. V USA je používanie povolené.