E1420 - Acetát škrobu

Kategória

stabilizátory

Skóre škodlivosti

2

Charakteristika

Acetát škrobu je stabilizátor aj zahusťovadlo. Takto modifikovaný škrob je stabilnejší pri vyšších teplotách a v prostredí s nízkym pH. Dokáže stimulovať rast prospešných baktérií v tenkom aj hrubom čreve, podobne ako rôzne probiotiká. Škrob telo rozloží a spracuje na glukózu tak, že má energetickú hodnotu 16,5 kJ/g.

Použitie

Používa sa v potravinách ako sú napríklad polievky, omáčky a podobne.

Výroba

Vyrába sa pôsobením 8% anhydridu kyseliny octovej a 0,12% kyseliny adipovej na škrobové granule. Maximálna úroveň acetylových skupín v škrobe je 2,5%, adipylových skupín max. 0,09%.

Nežiadúce účinky

Látka nemá nežiaduce účinky, aj keď sa u zvierat objavili náznaky zväčšeného hrubého čreva. Tento poznatok však nemá vplyv na nežiaduce účinky u ľudí.

Doplňujúce informácie

Látka nemá stanovenú hodnotu prijateľnej dennej dávky. V SR (celej EÚ) je používanie látky povolené vo všetkých potravinách s výnimkou detskej výživy. V USA je používanie látky povolené.