Charakteristika

Vysoko viskózna lepkavá kvapalina.

Použitie

Ide o stabilizátor, ktorý spôsobuje zakalenie v niektorých nealkoholických nápojoch a upravuje hustotu aromatických olejov, ktoré sú v nich obsiahnuté. Ďalej figuruje ako dôležitá súčasť základu pre žuvačky. Živicový ester možno nájsť v kozmetických a dentistických prípravkoch, v lakoch a v lepidlách.

Výroba

Základ pre výrobu živicového esteru sa získava extrakciou z kmeňov borovíc.

Nežiaduce účinky

Táto látka u nás v minulosti nebola povolená; podľa niektorých zahraničných zdrojov spôsobili vysoké dávky tejto látky zníženie hmotnosti a v extrémnych prípadoch aj úmrtie pokusných zvierat na následky zväčšenia pečene. Pre človeka je však táto substancia bezpečná - výnimku môžu tvoriť veľmi citliví jedinci, u ktorých je možné, že budú po jej požití alebo pri kontakte s pokožkou pociťovať nežiaduce (alergické) reakcie.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) je povolené pridávať živicový ester iba do ochutených nealkoholických nápojov na báze vody. V USA je používanie látky taktiež povolené.