Charakteristika

Ide o bezfarebný plyn, ktorý sa používa najmä vo forme vodného roztoku - formalínu. Má uplatnenie ako dezinfekčné látka, germicid, fungicíd, odpeňovač, konzervant.

Použitie

Nachádza uplatnenie v priemysle pri výrobe lepidiel, dezinfekčných prostriedkov, fungicídov. Pri potravinách sa používa vo výrobnom procese ako protipeniaca prísada - napr. u syrov, želé, marmelád, pekárenských výrobkov, cukroviniek, mliečnych výrobkov. Ďalej sa používa pri výrobe šampónov, pien do kúpeľa, krémov, lakov na nechty, a pod.

Výroba

Vyrába sa oxidáciou metylalkoholu.

Nežiaduce účinky

Už malé množstvo látky (cca 30 gramov) spôsobí, do dvoch hodín po požití, smrť. Vdychovaním preukázateľne spôsobuje zhubné nádory, krvácanie nosohltana a jedná sa teda o karcinogén. Pri kontakte s pokožkou dôjde k nežiaducej reakcii. Spôsobuje rakovinu pľúc u zvierat (krýs) a ďalší rad škodlivých účinkov. Prebiehajú diskusie a štúdie, ktoré sa snažia objasniť, či je pre človeka škodlivé požívanie mäsa zvierat, ktoré sú živená krmivom ošetreným formaldehydom. Výskumníci univerzity v Miláne zistili, že konzumáciou syra Grana Padano, ktorý sa vyrába za použitia formaldehydu, nevzniká zdravotné riziko.

Doplňujúce informácie

Látka nie je povolená ako prídavná látka do potravín v SR (celej EÚ) ani v USA. Do ľudského tela sa však môže dostať konzumáciou potravín s obsahom látky hexamethylentetraamin (E239), ktorý sa na formaldehyd rozkladá.