Charakteristika

Polyoxyetylén stearát je zmes stearát a etylénoxidu. Je to kvapalina voskového charakteru.

Použitie

Polyoxyetylén stearát sa pridáva do chleba, aby zostal dlhšie čerstvý. Ako emulgátor a stabilizátor sa pridáva predovšetkým do pekárenských výrobkov.

Výroba

Vyrába sa synteticky.

Nežiaduce účinky

Nie sú známe vedľajšie účinky, je považovaný za bezpečnú látku. U citlivých jedincov môže pri styku s touto látkou dôjsť k alergickej reakcii.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) nie je povolené používať polyoxyetylén stearát ako prídavnú látku do potravín.