E331 - Citráty sodné

Kategória

emulgačné (taviace) soli emulgátory regulátory kyslosti sekvestranty stabilizátory

Skóre škodlivosti

1

Charakteristika

Citrát sodný je biela látka kryštalickej alebo zrnkovitej štruktúry, ktorá sa však môže vyskytovať aj vo forme prášku s ľahkou slanou chuťou. Je bez zápachu, na vzduchu stály. Používa sa na úpravu kyslosti alebo k zachovaniu bubliniek v perlivých nápojoch. Bližšie rozdelenie: 331(i) dihydrogéncitrát sodný, 331(ii) hydrogencitrát sodný a 331(iii) citrát sodný.

Použitie

Citrát sodný sa používa ako emulgátor do zmrzlín, syrov a kondenzovaných mliek. V tavených syroch má funkciu taviacej soli pre zlepšenie roztierateľnosti. Ďalej sa využíva pre úpravu kyslosti ovocných nápojov, cukroviniek, ovocného želé, zaváranín, džemov. Do perlivých nápojov sa pridáva z dôvodu zachovania bubliniek (karbonatácia). Viaže stopové kovy (môžu spôsobovať napr. žltnutie), tým zabraňuje vstupu týchto kovov do bunky a odstraňuje ich nežiaduce účinky. Využitie citrátu sodného je tiež v kozmetike, kde funguje ako alkalizátor. Jeho uplatnenie nájdeme aj v lekárstve ako močopudný prostriedok a vďaka svojej vlastnosti regulácie pH sa používa na zníženie kyslosti moču.

Výroba

Priemyselne sa vyrába pridávaním žieravej sódy (hydroxidu sodného) do kyseliny citrónovej.

Nežiaduce účinky

Nie sú známe vedľajšie účinky, je považovaný za bezpečnú látku. Avšak nie je vylúčené, že pri nedostatku vitamínu D môže spôsobiť zlé vstrebávanie vápnika čiže jeho nedostatok v tele.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) je použitie látky povolené v nevyhnutnom množstve okrem detskej výživy. U detských príkrmov možno použiť v nevyhnutnom množstve pre úpravu kyslosti. V USA je používanie tiež povolené (GRAS látka).