Charakteristika

Jedná sa o sodnú soľ kyseliny askorbovej (E300) - vitamínu C.

Použitie

Používa sa ako antioxidant, vitamín C alebo v mäsovom priemysle, kde urýchľuje údenie a bráni vzniku rakovinotvorných látok (nitrozamínov) a čiastočne aj stabilizuje farbu mäsa.

Výroba

Vyrába sa synteticky pridaním hydrogénuhličitanu sodného do kyseliny askorbovej. Po "vyšumení" sa askorbát sodný následne vyzráža pridaním izopropanolu.

Nežiaduce účinky

Látka sa považuje za bezpečnú - bez nežiaducich účinkov.

Doplňujúce informácie

Prijateľná denná dávka je neobmedzená. V SR (celej EÚ) a USA je povolený.